Vittfarnas

En mötesplats för resande.
Längs väg 23 mellan Tjörnarp och Sösdala vid Vätteryds gravfält